Okulumuz Tarihçesi

Fevzi Çakmak İlkokulu

Tarihçemiz

           1979 Yılı il  inşaat programında Çorlu şehir merkezine bir ilköğretim okulu yapılması planlandığı belirtilerek yer tespiti Milli Eğitim Müdürlüğü’nden istenmiştir.

        İlçemiz Atatürk İlköğretim Okulu binasının çevresinin yeni yerleşim sahası olması ve ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle yapılan araştırmalar sonucunda okul binasının Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Parkı yanındaki hazineye ait arsa üzerine inşaatı Milli Eğitim Müdürlüğü’nce önerilmiştir.

        Zamanın Tekirdağ Valisi Kaşif ÜNAL,Milli Eğitim Müdürü Sabahattin AVCIOĞLU,Çorlu Kaymakamı Hami KIRIMCA İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili  Recep KARASU’ dan  oluşan komisyon Belediye Başkanı  Ali Osman  ÇELEBİ ile birlikte önerilen arsaya giderek,yerinde yapılan inceleme sonucunda  öneriyi uygun görmüşlerdir.

         İmar sahası dışında olan bu yer; Çorlu Kaymakamı Hami Kırımca ve Belediye Başkanı Ali Osman Çelebi’nin yardımları ile kısa sürede imar sahası içine alınmış ve İlköğretim Müdür Vekili Recep Karasu tarafından 58 TL. harç yatırılarak daha sonra İl Tüzel Kişiliği’ne devredilmek üzere Çorlu Belediyesi adına tescil edilmiştir.

          İHALE VE  İNŞAAT

          5 Derslik, kitaplık, çok amaçlı salon, öğretmenler odası, müdür ve idare odalarından oluşan iki katlı okul binası İl Bayındırlık Müdürlüğünce 05.07.1979 tarihinde 3.500.000 TL. keşif bedeli ile  Müteahhit İsmail BAKIR’a ihale edilmiş.

          06.08.1979 tarihinde inşaatına başlanan okulumuz bir yılda tamamlanarak 05.08.1980 tarihinde teslim edilmiştir.

          İSİM  VERİLMESİ

          İlgili yönetmelik uyarınca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce  önerilen FEVZİ ÇAKMAK İKÖĞRETİM ismi İl Milli Eğitim  Danışma Kurulu’nun  görüşüne uygun olarak Milli Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi ve Valiliğin onayı ile okulumuzun adı FEVZİ ÇAKMAK İLKÖĞRETİM  OKULU olmuştur.   

          EĞİTİM – ÖĞRETİME AÇILIŞI

          Okul 30.09.1980 tarihinde 128 öğrenci, 5 öğretmen kadrosu ile eğitim - öğretime başlamıştır. Okulun açılışında Ali KISACIK Müdür Vekili olarak görev almıştır.16.10.1980  tarihinde okul müdürlüğüne A.Muttalip KOŞUCU atanmıştır.

           Okulda 30.09.1980 tarihinden 12.10.1982 tarihine kadar normal öğretim ,12.10.1982 tarihinden bugüne kadar ikili öğretim yapılmaktadır.

            Okulumuza derslik yetersizliğinden 2004 yılında 8 derslikli ek bina yapılmıştır. 2006-2007 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

           Önceleri soba ile ısıtılan okul 1996 yılı Mart ayından bu yana kaloriferle ısıtılmaktadır. 

 Yazdır: